Κατηγορίες
κοινωνία Οικονομία

Πληροφορίες για την αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Μετά τα προβλήματα (προφανώς λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας) που παρουσιάστηκαν χθες – πρώτη ημέρα λειτουργίας – στην ιστοσελίδα για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, πλέον η σελίδα “φαίνεται” στους υπολογιστές μας και δίδονται λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο (αρχικά) θα μπορούμε να ενημερωνόμαστε για το αν είμαστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και για το εάν τελικά μπορούμε να κάνουμε την αίτηση για την ένταξή μας στο ΚΟΤ.

Να σημειωθεί ότι φέτος ισχύουν δυο σημαντικές λεπτομέρειες – προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης: πρέπει να έχει γίνει υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από όλα τα μέλη του νοικοκυριού που έχουν τέτοια υποχρέωση ενώ είναι απαραίτητη και η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων. Οι πιο “μπασμένοι” στα της γραφειοκρατίας, κοινωνικών επιδομάτων κλπ θεωρούν ήδη ότι εξαιτίας των δυο προαναφερόμενων πολλά νοικοκυριά δεν θα ενταχθούν στο ΚΟΤ.

Αναλυτικά, όπως περιγράφεται στη σελίδα, θα πρέπει να κάνουμε τα ακόλουθα:

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου. Αν είστε δικαιούχος ΚΕΑ αλλά η αίτησης σας έχει εγκριθεί πριν από τους τελευταίους 2 μήνες, πρέπει να κάνετε τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.
Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Μπείτε ΕΔΩ για να ξεκινήσετε τη διαδικασία.