Κατηγορίες
ευχαριστήρια

Ευχαριστήριο από τα Παιδιά της Άνοιξης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣΗ Διεύθυνση του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά την βιοτεχνία παραγωγής κεριών «Τεχνοκέρ», με έδρα στα Λαγυνά Θεσσαλονίκης (www.technoker.gr), για την ευγενική δωρεά της προς το σχολείο σημαντικής ποσότητας κεριών, τα οποία είναι χρήσιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών.