Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας

Δωρεάν παροχή φρουτοχυμών από το Δήμο Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του ανακοινώνει τη δωρεάν παροχή φρουτοχυμών στους δικαιούχους οι οποίοι είναι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 17.280 ευρώ, για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο πέρα των 4 το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 και στους τρίτεκνους των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 14.400 ευρώ.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου από τις 11:00 μέχρι 13:00 και την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου από τις 11:00 μέχρι 13:00 στο πάρκινγκ του πολυχώρου πολιτισμού “Χρήστος Λαναράς” (αίθουσα Έρια). Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και το εκκαθαριστικό.