Κατηγορίες
σύλλογοι

Γενική συνέλευση στον ΤΟΕΒ Τρικάλων

Γενική συνέλευση στον ΤΟΕΒ Τρικάλων έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, στις 10 το πρωί (στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων «Διούδη Μ. Παναγιώτη» του ΤΟΕΒ Τρικάλων, στα Τρίκαλα Ημαθίας.

Τα μέλη καλούνται να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:


1.- Έγκριση του Ισολογισμού και του Απολογισμού χρήσης 2017.
2.- Έγκριση του Προϋπολογισμού χρήσης 2018.
3.- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού 2018.
4.- Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (ΚΕΥ).
5.- Έγκριση του Κανονισμού Αρδεύσεως αρδευτικής περιόδου 2018.
6.- Διάφορες ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή, την αυτήν ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα υπολογισθεί απαρτία όσοι και αν είναι οι παρόντες (άρθρο 12 παράγραφος 6 του Καταστατικού).