Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας παιδεία

Ανοιχτά τα σχολεία στο Δήμο Αλεξάνδρειας την Τρίτη 27/2

Ανοιχτά θα είναι τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο Δήμο Αλεξάνδρειας την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου.