Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας

Την 1η Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Δημαρχείο ΝάουσαςΤριάντα εννέα θέματα έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάουσας που έχει προγραμματιστεί να διαξαχθεί την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018, στις 6 το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 

Θέμα 1
1η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 2
Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4479/2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 3
Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης  με  το σύστημα του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τμήμα του 2004ιδ τεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής του αγροκτήματος Επισκοπής του έτους 1962 συνολικού εμβαδού 486.071,038 τ.μ. και τμήματος του τεμαχίου 1γ της οριστικής διανομής του αγροκτήματος Πολυπλατάνου του έτους 1934 συνολικού εμβαδού 483.237,385 τ.μ.  , των Τοπικών κοινοτήτων Επισκοπής και Πολυπλατάνου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 4
Τροποποίηση ή μη, σύμβασης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 5
Έγκριση ή μη, υποβολής αίτησης για ρύθμιση οφειλών του Δήμου Νάουσας προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 6
Διαγραφή ή μη, ποσών από καταλόγους παρελθόντων ετών από διαφύλαξη οστών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 7
Διαγραφή ή μη, οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ των Μέσκου Θεοδοσίου του Χρυσάφη, Μέσκου Αλεξάνδρου του Χρυσάφη και Μέσκου Ελισάβετ του Στέργιου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 8
Διαγραφή ή μη, οφειλής από ΤΑΠ Χατζηιωαννίδη Θεόφιλου του Ιωσήφ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 9
Διαγραφή ή μη, οφειλής από βεβαιωμένη κλήση Νο 101262 του Ευθυμίου Αδάμου του Δημητρίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 10
Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προστίμου ΚΟΚ σε Λαζάρου Θωμά του Ιωάννη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 11
Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προστίμου ΚΟΚ σε Κυριακίδη Γρηγόριο του Γεωργίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 12
Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 13
Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 14
Έγκριση ή μη, υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Θέμα 15
Έγκριση ή μη, τροποποίησης σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης (σχετ. η αρ.41/2016 Α.Δ.Σ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 16
Εξουσιοδότηση ή μη, Δημάρχου για την υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» για τη συμμετοχή στο έργο Empowering
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 17
Τροποποίηση ή μη, της με αρ. 84/2017 Α.Δ.Σ. όπως ισχύει, περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 18
Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ5/2018 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σε ορθή επανάληψη, περί της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α. .

Θέμα 19
Έγκριση ή μη δαπανών εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2018»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα 20
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Φίλοι του Καρναβαλιού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 21
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Σύλλογο «Γενίτσαροι και Μπούλες – Ο Νταβέλης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 22
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον «Όμιλο Προστασίας της Λαογραφίας Ναούσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 23
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Σύλλογο «Λύκειο των Ελληνίδων-παράρτημα Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 24
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Σύλλογο «Ο Πυρσός» Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 25
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 26
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 27
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 28
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Όμιλο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 29
Διάθεση πίστωσης δαπανών εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2018»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 30
Έγκριση ή μη δαπανών εκδήλωσης βράβευσης εκπροσώπων των “ΑΛΛΗΛΟΝ ΝΕΤ”
& “ΔΡΟΜΕΑΣ” ως ανταπόδοσης σε δωρεά εξοπλισμού γραφείου στο Δήμο Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 31
Μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Κουτσογιάννη Ν. και του αντιδημάρχου πολιτισμού και τουρισμού κ. Βαλσαμίδη Σ. στο Βερολίνο προκειμένου να συμμετέχει ο Δήμος Νάουσας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2018 – Βερολίνο 07-11/03/2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 32
Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών του μη πλεύσιμου ποταμού Αράπιτσας του Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 33
Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (Συνεδριακό Κέντρο) Σχολής Αριστοτέλους», με Αρ. Μελ.: 19/2017 Aναδόχου: Κ/Ξ Ι. Καλαϊτζίδη – Β. Χατζηβασιλείου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 34
Έγκριση ή μη, του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας», (Α.Μ.: 20/2017-Αναδόχου: Ρώσσιου Βιργινίας, Πολ.Μηχ/κου)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 35
Έγκριση ή μη, της 5ης συνολικής παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τεχνικού στην θέση Ροδιά»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 36
Ορισμός εκπροσώπου Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2018
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 37
Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 38
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων δαπάνης μικρότερης των 10.271,46€ χωρίς τον Φ.Π.Α. για το ημερολογιακό έτος 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό εξακολουθεί και ισχύει σήμερα).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 39
Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης