Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Παράταση της Ρύθμισης Οφειλών προς το Δήμο Αλεξάνδρειας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018

Δημαρχείο ΑλεξάνδρειαςΑπό το Δήμο Αλεξάνδρειας έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

“Σύμφωνα με τον Ν. 4483/2017 (άρθρο 52) έχει θεσμοθετηθεί μία δέσμη διευκόλυνσης των οικονομικών συναλλαγών των πολιτών με φορείς της Αυτοδιοίκησης, λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής συγκυρίας.

Στη συνέχεια με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τα συναρμόδια υπουργεία σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της οποίας, δίνεται παράταση έως 28.2.2018 λόγω των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν Δήμους της χώρας πριν από τη λήξη της οικείας προθεσμίας και είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πολλών δημοτών να υποβάλουν εμπρόθεσμα την ως άνω αίτηση υπαγωγής.

 

Με το Αρ. Πρωτ.: ΚΡΞ/488947(3554) της ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) που έλαβε χώρα στις 15.11.2017.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οφειλέτες προς το Δήμο μας, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δήμο Αλεξάνδρειας, θα πρέπει να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο έχοντας τη δυνατότητα να το πράξουν μέχρι τις 28.2.2018”.