Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 4, 2018)

Ευένδοτος, -η, -ο [αρχ.]

1. αυτός που ενδίδει εύκολα ΑΝΤ. Ανένδοτος (μτφ) 2. αυτός που υποχωρεί εύκολα στην πίεση 3. ηθικά μαλθακός, ευάλωτος

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 687