Κατηγορίες
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας υγεία

Εκπαιδευτικό για τις πρώτες βοήθειες παρουσιάστηκε στην Αλεξάνδρεια

Σεμινάριο με θέμα τις πρώτες βοήθειες διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Ο.ΔΙ.Κ (Ομάδα ΔΙαχείρισης Κρίσεων), ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου.
Την άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση παρακολούθησαν αρκετοί συμπολίτες μας (σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις ήταν αρκετοί αυτοί που βρέθηκαν στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας – γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για ενημερωτικά με παρόμοιο αντικείμενο).

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα για τις πρώτες βοήθειες παρουσίασε ο υπεύθυνος προγραμμάτων της Training Rescue Team Γ. Φουρνιτζής, διασώστης / μέλος πληρώματος ασθενοφόρου. Αφού έκανε μια γενική αναφορά σε όσα σχετίζονται με τις πρώτες βοήθειες καθώς και στο πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε να τις παράσχουμε (γιατί πολλές φορές η άγνοια ίσως να δημιουργήσει προβλήματα ενώ θέλουμε όντως να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας αλλά δεν γνωρίζουμε επακριβώς τον τρόπο), αλλά και στη συμπεριφορά μας στο δρόμο, έκανε επίδειξη ΚΑΡΠΑ κ.α.