Κατηγορίες
απεργίες

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία σχολικών καθαριστών και καθαριστριών

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) από κοινού με όλα τα σωματεία – μέλη της που δραστηριοποιούνται και έχουν μέλη στον κλάδο της καθαριότητα των Δημοσίων Σχολείων.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση της ΟΙΥΕ: “Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Δημόσιων Σχολείων, αγωνίζονται καθημερινά και μέσα σε αντίξοες συνθήκες, εδώ και πολλά χρόνια, ώστε τα σχολεία των παιδιών μας να είναι καθαρά, ώστε οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.


Η μεγάλη πλειοψηφία των καθαριστριών και των καθαριστών απασχολούνται σήμερα με συμβάσεις μίσθωσης έργου και από ανάγκη επιβίωσης λαμβάνουν μια χαμηλότατη αμοιβή, η οποία καλύπτει μικρό μόνο μέρος της παρεχόμενης εργασίας τους.
Ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (όπως και οι εργαζόμενες με αορίστου χρόνου σχέση εργασίας), το κράτος τους θεωρεί εργολάβους καθαρισμού κατ’ αποκοπή και χωρίς δικαιώματα!

(…) Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα σχολεία των παιδιών μας και διεκδικούμε:
– Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα – Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
– Αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά όλου του κλάδου στα ΒΑΕ.
– Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας – Χορήγηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας με αναδρομική ισχύ.
– Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών.
– Ασφάλεια και ΟΧΙ Επισφάλεια στην εργασία – Καμία μείωση αιθουσών,

Καμία απόλυση εργαζόμενης από Δημάρχους και Σχολικές Επιτροπές.”