Κατηγορίες
αγροτικά

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων: Έναρξη συγκέντρωσης στοιχείων για τις ζημίες των βροχοπτώσεων του Ιουλίου 2017

Σε ενημερωτικό της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων (υπό σύσταση) σχετικά με τη διαδικασία που συμφωνήθηκε για την αποζημίωση των ροδακινοπαραγωγών από τις ζημίες που υπέστησαν από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου του 2017 και οι οποίες θα καλυφθούν, σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συστάθηκε από τον Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου και τις δημόσιες ανακοινώσεις του ιδίου, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Εθνική Διεπαγγελματική δημιούργησε σχετική Ιντερνετική Ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία λειτουργεί και τίθεται στην διάθεση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και τις δομές τους, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν και θα καταχωρήσουν τα στοιχεία των παραγωγών μελών που υπέστησαν ζημίες, καθώς και αυτών που δεν είναι μέλη ( μεμονωμένοι).


Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και τις προϋποθέσεις για την χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας , οι ενδιαφερόμενοι Συνεταιρισμοί μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Διεπαγγελματικής στην Βέροια που βρίσκονται στην Οδό Θεσσαλονίκης 60 και στα τηλέφωνα , 2331076488 σταθερό και 6972956372 κινητό.

Επίσης στα τηλέφωνα αυτά θα απευθύνονται οι χρήστες για κάθε πρόβλημα που συναντούν καθώς και κάθε ερώτημα.

Λόγω της εφαρμογής για πρώτη φορά ενός τέτοιου συστήματος, τα όποια προβλήματα πιθανόν παρουσιαστούν, θα επιλυθούν με την στενή συνεργασία και κατανόηση όλων. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις για πρώτη φορά αναλαμβάνουν ένα τέτοιο ρόλο και μόνο με στενή και καλοπροαίρετη συνεργασία θα τον φέρουν με επιτυχία σε πέρας, προς το κοινό συμφέρον.
Η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων, πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 7 Φεβρουαρίου έτσι ώστε ακολούθως να αποσταλούν στον ΕΛΓΑ για επεξεργασία .