Κατηγορίες
σχόλιο επικαιρότητας

Αυτό ποιος θα το κλείσει και σε πόσο χρόνο;;

Στα παλιά σταυρόλεξα είχε μια ερώτηση που στην αρχή με δυσκόλευε πολύ: “Απορία ψάλτου”, ρωτούσε και τα γράμματα ήταν τρία. Κάποια στιγμή το βρήκα, αφού σύμφωνα με τον μύθο ο ψάλτης όταν δεν ήξερε τι να ψάλει ή δυσκολεύνταν να το “βγάλει” σωστά, τότε έβηχε.

“Απορία ψάλτου”, “βήξ” λοιπόν!

Μια παρόμοια απορία που πρέπει να λυθεί είναι και η σημερινή: Ποιος είναι υπεύθυνος για να κλείσει λακούβες και τομές που δημιουργούνται σε δρόμους από εταιρίες (ή ακόμη και από επιχειρήσεις του ίδιου του Δήμου);;; Οι εταιρίες ή οι δημοτικές επιχειρήσεις;; Ή ο Δήμος;;;; Και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνεται η αποκατάσταση;; Και με ποιου έξοδα;;;
Κι αν πέσει κάποιος με το αυτοκίνητο μέσα και πάθει κάποια ζημιά, ποιος θα την πληρώσει και σε πόσο καιρό;;;

“Απορία ψάλτου”, “βήξ”;;; ή θα απαντήσει κάποιος αρμόδιος από το Δήμο Αλεξάνδρειας;;;