Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 28 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟ ΟΛΓΑΣΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση σχεδίου Β’ φάσης επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού.

Θέμα 2ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού.

Θέμα 3ο: Έγκριση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου για τις ημερομηνίες :
α. Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018
β. Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 στην πόλη της Βέροιας – Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 4ο:: Έγκριση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Π.Κ.Μ. για τα έτη 2018-2020.
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Θέμα 5ο: Έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειών της Χώρας.
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Θέμα 6ο: Έγκριση για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 7ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης των υποέργων του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ», ενταγμένου στη ΣΑΕΠ 008 του Π.Δ.Ε. 2017, κωδικό έργου 2017 ΕΠ00800005 και συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών για συγκρότηση:
1. «Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων» [ ΝΟΜΟΣ 2881(ΦΕΚ 16-Α΄) & άρθρο 1 & 2 Υ.Α. 2123/36/19-10-2001(ΦΕΚ 1438-Β΄)],
2. «Επιτροπής θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αρ. 20Γ.Κ.Λ» (ΦΕΚ 444- Β΄),
3.«Επιτροπής χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων» (Π.Δ. 23/2000(ΦΕΚ 18-Α΄) & Α.Π.Μ.2111.20/20/11/12-01-2011 ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠτΠ/ΔΛΑ Α΄) για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Πέλλας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας.

Θέμα 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 11ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών