Κατηγορίες
Περισκόπηση στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 52, 2017)

Εξορθολογισμός (ο)

η εφαρμογή των αρχών του ορθολογισμού, π.χ. στην οργάνωση της εργασίας, τη δομή μιας υπηρεσίας κλπ
εξορθολογίζω ρ., εξορθολογιστικός, -ή, -ό.

ΕΤΥΜ.: μεταφρ. δάνειο από αγγλ. rationalisation

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 632