Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 51, 2017)

δυοίν θάτερον
(αρχαιοπρ.) το ένα από τα δυο.

ΕΤΥΜ.: < αρχ. δυοῖν θἄτερον < δυοῖν (γεν. του δύο) + θἄτερον < το ατερον, αιολικός και δωρικός τύπος του ἕταιρος].

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 532