Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 49, 2017)

τεκμαρτός, -ή, -ό

(λογ.) αυτός που μπορεί να προκύψει ως συμπέρασμα με βάση ορισμένα δεδομένα, που υπολογίζεται, προσδιορίζεται με βάση γενικά στοιχεία: ~ εισόδημα (που προσδιορίζεται από ορισμένα τεκμήρια) || ~ ενοίκιο (το ενοίκιο που θεωρητικά καταβάλλει κάποιος για ιδιοκατοίκηση με βάση συγκεκριμένα στοιχεία) || ~ δαπάνη
ΑΝΤ.: βεβαιωμένος, αποδεδειγμένος, πιστοποιημένος.
ΕΤΥΜ.: αρχ. < τεκμαίρομαι (βλ.λ.)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1747