Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

“Διπλή” συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

Δημαρχείο Νάουσας“Διπλή” θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου.

Θα γίνει η τακτική συνεδρίαση (με 26 θέματα), που θα ξεκινήσει τις 17:30 καθώς και η ειδική συνεδρίαση (ώρα 20:00) με μοναδικό θέμα συζήτησης «Έγκριση ή μη, προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2018 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018».

Τα 26 (είκοσι έξι) θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1
Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, για την αναπροσαρμογή ή μη, τελών και δικαιωμάτων, έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 2
17η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 3
Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.138/2017 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης και του ισολογισμού χρήσης 2016 και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

Θέμα 4
Έγκριση ή μη, της με αρ.125/2017 απόφασης του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», περί της έγκρισης του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.&Α. Δ.Νάουσας για το οικονομικό έτος 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

Θέμα 5
Έγκριση ή μη, κανονισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Θέμα 6
Έγκριση ή μη, κανονισμού καθαριότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Θέμα 7
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2017 μελέτης με τίτλο “Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 8

Υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση 2017” του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου για το έργο: “Αναπλάσεις της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου” και κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας του επιπλέον ποσού του προϋπολογισμού του έργου.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 9
Κατ’αρχήν απόφαση εκμίσθωσης τουαλετών στο δημοτικό κατάστημα “Βέτλανς”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 10
Τροποποίηση ή μη, της με αρ.44/2014 Α.Δ.Σ., σε ότι αφορά την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της υπηρεσίας καθαριότητας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Θέμα 11
Διατύπωση γνώμης για έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»,(με αρ. μελ. 20/2017),κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 12
Αποδοχή ή μη, ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 13
Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 14
Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 15
Έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης 3ετίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία , αγροτεμαχίων του οικισμού Πολυπλατάνου, Αρχαγγέλου, Ζερβοχωρίου και Αγγελοχωρίου, των οποίων έχουν λήξει οι μισθώσεις του στις 30/11/2017, για καλλιέργεια .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 16
Τροποποίηση ή μη, της με αρ. 360/2017 Α.Δ.Σ., λόγω αλλαγής των στρεμμάτων του αγροτεμαχίου 148 στην Τ.Κ.Μαρίνας, οικισμού Πολλά Νερά, βάσει του εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (Δασαρχείου Νάουσας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 17
Έγκριση ή μη εκδήλωσης βράβευσης εκπροσώπων των “ΑΛΛΗΛΟΝ ΝΕΤ” & “ΔΡΟΜΕΑΣ” ως ανταπόδοσης σε δωρεά εξοπλισμού γραφείου στο Δήμο Νάουσας και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα 18
Οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 19
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο «Εύξεινος λέσχη Κοπανου» και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των συνολικών εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 20
Έγκριση ή μη πραγματοποίησης εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης «Νεφέλες» και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 21
Έγκριση ή μη εκδήλωσης «Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 22
Έγκριση ή μη εκδήλωσης «4o NAOUSSA SANTA RUN» και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 23
“Έγκριση ή μη δαπάνης παραγωγής τηλεοπτικής εκπομπής τουριστικής προβολής σε μέσο πανελλήνιας εμβέλειας με τίτλο “LOVE AND TRAVEL” και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 24
“Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης, διαμονής και εστίασης μελών κριτικής επιτροπής για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό “Δημοτικό Πάρκο Νάουσας-Δημιουργώντας τη νέα εποχή” και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 25
Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Νάουσας» (αρ. μελ. 02/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 26
Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.