Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπή της ηλεκτροδότησης σε Κλειδί και Κυδωνιά (12, 13 και 14 Δεκεμβρίου)

Τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση θα υπάρξει διακοπή στη ηλεκτροδότηση στο Κλειδί και στην Κυδωνιά ως εξής:

  • 12/12/2017: στο Κλειδί, από ώρα 11:30 έως ώρα 14:30
  • 13/12/2017: σε τμήμα της Κυδωνιάς, από ώρα 08:00 έως ώρα 14:30
  • 14/12/2017: στην Κυδωνιά (όλο το χωριό), από ώρα 08:00 έως ώρα 14:30

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.