Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε Αλεξάνδρεια, Πλατύ και Νεόκαστρο

Τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Αλεξάνδρεια (Κυριακή 3 Δεκεμβρίου), στο Πλατύ (Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου) και στην περιοχή του Νεοκάστρου – Μελίκης (Τρίτη 5 Δεκεμβρίου) ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση στην Αλεξάνδρεια η διακοπή θα γίνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, από τις 7:30 το πρωί μέχρι και τις 2:30 μετά το μεσημέρι και αφορά το τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αλεξάνδρειας που περιλαμβάνεται στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου, Ν. Πλαστήρα, Αριστοτέλους, Βετσοπούλου, Βιζυηνού, και γύρω δρόμους. Διακοπή θα υπάρχει επίσης από τις 11 το πρωί έως και τις 2:30 μετά το μεσημέρι στο τμήμα μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Μακεδονομάχων, Σ. Βενιζέλου και γύρω δρόμους.

Στο Πλατύ η διακοπή είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, από 08:00 έως και 10:30 πριν από τις Σιδ. Γραμμές, δεξιά στο στενό και από 10:30 έως και 14:30 στην περιοχή της ΒΑΚΟ ΑΕ.

Στο Νεόκαστρο η διακοπή είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, στην περιοχή προς Κρασοπούλη (από 08:00 έως 10:00) και στο Λιβάδι, εντός οικισμού (από 08:00 έως 09:30).

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.