Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δήμος Βέροιας Δήμος Νάουσας εργασία

Πόσες και ποιες θέσεις μόνιμου προσωπικού εγκρίθηκαν στους Δήμους της Ημαθίας

Με αποφάσεις που υπέγραψαν οι υπουργοί Εσωτερικών (Πάνος Σκουρλέτης), Οικονομικών (Ευκλείδης Τσακαλώτος) και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Όλγα Γεροβασίλη) εγκρίθηκαν τα αιτήματα των δήμων για 8.845 μόνιμες θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα και άλλες) και έτσι ξεκινούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το νόμο.

Οι αποφάσεις αφορούν στην πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.
Όσον αφορά τους Δήμους της Ημαθίας:

Για το Δήμο Αλεξάνδρειας εγκρίθηκαν συνολικά 19 θέσεις – 14 θέσεις εργατών καθαριότητας ΥΕ, 4 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων ΔΕ, 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ.

Για το Δήμο Βέροιας εγκρίθηκαν συνολικά 13 θέσεις – 4 θέσεις εργατών καθαριότητας ΥΕ, 5 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων ΔΕ, 4 θέσεις χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ.

Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας εγκρίθηκαν συνολικά 13 θέσεις – 1 θέση πολιτικών μηχανικών ΠΕ, 1 θέση οικονομικών / λογιστές ΤΕ, 3 θέσεις τεχνιτών υδραυλικών ή θερμοϋδραυλικών ΔΕ, 1 θέση χειριστή μηχανημάτων δομικών έργων ΔΕ, 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων ΔΕ, και 6 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ.

Για το Δήμο Νάουσας εγκρίθηκαν συνολικά 2 θέσεις – 1 ηλεκτρολόγων ΔΕ, 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων ΔΕ.