Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια εργασία προσφυγικό - μεταναστευτικό

Ποιοι προσλαμβάνονται για εργασία 8 μηνών στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Αλεξάνδρειας

Αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια” (ΕΔΩ και ΕΔΩ) τα ονόματα των 34 ατόμων που προσλαμβάνονται και τοποθετούνται για εργασία στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Αλεξάνδρειας που στεγάζεται στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» – στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α ́ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών-Β ́ κύκλος, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης».

Οι προσλήψεις αποτελούν την κατάληξη της υπ’ αριθμό 9/2017 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του οργανισμού, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Τα ονόματα και οι ειδικότητες όσων προσλαμβάνονται και θα εργαστούν για χρονικό διάστημα από 6 Νοεμβρίου 2017 έως και 5 Ιουλίου 2018 είναι τα ακόλουθα: