Κατηγορίες
εργασία

Μια θέση εργασίας στην ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ (τμήμα μηχανοργάνωσης)

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά στέλεχος για το τμήμα ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της εταιρείας για πλήρη απασχόληση και με τα παρακάτω προσόντα:
– Πτυχίο στην πληροφορική
– Άριστη διαχείριση προγραμμάτων Η/Υ & Internet
– Πολύ καλές τεχνικές γνώσεις υπολογιστών
– Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ & ανάπτυξης λογισμικού
– Ικανότητες, ενδιαφέρον και αφοσίωση για το αντικείμενο δουλειάς, σε συνδυασμό με καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα καλής συνεργασίας.
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
– Γνώση Γερμανικής Γλώσσας και προϋπηρεσία θα ληφθούν υπόψη.

Βιογραφικά δεκτά στο info@almifoods.gr και fax. 23330 27806 μέχρι τις 15.12.2017.
Τηλ. Επικοινωνίας: Γραμματεία (23330 27800)