Κατηγορίες
Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Επτά θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Περιφερειακή Ενότητα ΗμαθίαςΣύμφωνα με την από 25-09-2017 Κ.Υ.Α των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών , καθορίστηκαν για την Π.Ε Ημαθίας επτά θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. (διαφόρων ειδικοτήτων) ανά εξάμηνο, με ημερομηνία έναρξης από 1-10-2017, σε χρονικό διάστημα μιας πενταετίας.

Οι αποζημιώσεις των ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε Ημαθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικών-Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε Ημαθίας (Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2331350118, 2331350112.