Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας (27 Νοεμβρίου 2017)

Τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας (Λιβάδι, Πλατύ, Π. Σκυλίτσι) ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα θα υπάρξει διακοπή στη ηλεκτροδότηση στις 27 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

  • 08:00 – 10:00 στο χωριό Λιβάδι, μέσα στον οικισμό
  • 08:00 – 10:30 στο χωριό Πλατύ πριν από τις σιδηροδρομικές γραμμές, δεξιά στον παράλληλο με τις γραμμές δρόμο
  • 10:30 – 11:30 στην περιοχή Π. Σκυλίτσι προς Κρύα Βρύση, ένα Φ/Β
  • 10:30 – 14:30 στο Πλατύ, προς Τρίκαλα, στην ΒΑΚΟ Α.Ε.