Κατηγορίες
αγροτικά

Απέστειλε τον Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – πορίσματα δικαιούχων φυτικού” ο ΕΛΓΑ

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ, απέστειλε τον “Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού” για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ “Ετήσιο 2013” στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα του Διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.

Ο πίνακας βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2017 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του Διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του. Όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμά του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (3) ημερών.