Κατηγορίες
Νάουσα

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Δημαρχείο Νάουσας“Διπλή” συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017.

Αρχικά έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση στις 18:30, με 36 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη (δείτε στη συνέχεια της ανάρτησης). Ενδιαφέρον θα έχει η συζήτηση για το 3ο θέμα, που σχετίζεται με τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Νάουσας στην Τράπεζα της Ελλάδας. Θα προχωρήσει τελικά ο Δήμος στην κατάθεση ή θα ακολουθήσει την απόφαση που πήρε η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ή ο Δήμος Αλεξάνδρειας σχετικά με το θέμα (δείτε ΕΔΩ ή ΕΔΩ).

Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση (ώρα 20:30) με μοναδικό θέμα συζήτησης «Έγκριση ή μη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016. Απολογισμός, Ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης και έκθεση ελέγχου ορκωτών λογιστών».

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης της 11ης Οκτωβρίου είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1
15η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 2
16η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 3
Μεταφορά διαθεσίμων, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 4
Κατάπτωση εγγύησης 4.110,00 ευρώ της CAPITOL ΙΚΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 5
Επικύρωση της απόφασης 204/2017 της Οικονομικής Επιτροπής για υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων πληρωμών μέσω πλαστικού χρήματος (pos)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 6
Ψήφιση και διάθεση της πίστωσης ποσού 1.500,00€ για τον Αθλητικό Σύλλογο «Ε.Ο.Σ.» Νάουσας (σχετ. 325/2017 Α.Δ.Σ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 7
Έγκριση ή μη, διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και γάλακτος(ως είδος ατομικής προστασίας) για τους εργαζόμενους του Ν.Π. και του Δήμου Νάουσας προϋπολογισμού 191.347,31 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ) με ανοικτή διαδικασία μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 8
Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 9
Έγκριση η μη της διαγραφής οφειλών από εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 10
Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 11
Έγκριση ή μη, κατασκευής κλίμακας προς εξασφάλιση της ασφάλειας κτιρίου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Νάουσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 12
Πρόσληψη ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων για κατεπείγουσες ανάγκες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 13
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 14
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 15
Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία του αγροτεμαχίου 148 της Τοπικής Κοινότητας Μαρίνας , οικισμός Πολλά Νερά , του Δήμου Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 16
Λύση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου και έγκριση δωρεάν παραχώρησής του.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 17
Τροποποίηση ή μη, της με αρ. 496/2015 Απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού ανταλλάγματος χρήσης σε παραχωρούμενους χώρους πολιτισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 18
Αποδοχή ή μη, ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 19
Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 20
Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 21
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης του «3ου Φεστιβάλ Λαογραφίας και Παραδοσιακών Χορών» του Λυκείου Ελληνίδων Νάουσας και διάθεση πίστωσης για κάλυψη μέρους των εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 22
Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Σύλλογο για τη Διάδοση των Εικαστικών Τεχνών Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 23
Έγκριση ή μη διοργάνωσης 1ου Αριστοτέλειου Δρόμου Αντοχής και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 24
Συμμετοχή ή μη, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας σε «ΙΜΑΤΗΙΑ QUALITY-IQ Τουριστικές πολιτιστικές και γαστρονομικές διαδρομές της Ημαθίας» σε Ζ’απειο Μέγαρο Αθηνών από 13-15 Οκτωβρίου 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα 25
Έγκριση ή μη, εξόδων μετάβασης του Δημάρχου κ.Κουτσογιάννη Νικολάου και του Πρόεδρου του Δ.Σ. Παρθενόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα προκειμένου να παρευρεθούν στην εκδήλωση «ΙΜΑΤΗΙΑ QUALITY-IQ Τουριστικές πολιτιστικές και γαστρονομικές διαδρομές της Ημαθίας» σto Ζάπειο Μέγαρο Αθηνών από 13-15 Οκτωβρίου 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 26
Ορισμός Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Νέων εργασιών κατά το άρθρο 156 , παρ. 5 περ. (γ) του Ν. 4412/2016, για το έργο: ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ” (ΑΡ. ΜΕΛ. 19/2016),”και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 ”περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 27
Δέσμευση Δήμου Νάουσας για την ένταξη πράξης έργων αγροτικής οδοποιίας στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4 «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020 στο Επιχειρησιακό του πρόγραμμα
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 28
Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 29
Εξουσιοδότηση ή μη, Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την εταιρεία «Πράσινο Λάδι»
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 30
Έγκριση ή μη, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης – απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 2017 (ομάδα 2 Σκυροδέματα) με αριθμό μελέτης Τ.Π 4/2017, μετά από άγονο διαγωνισμό
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 31
Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού(τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ναουσασ» Ανάδοχος: Στεφανής Γεώργιος
Αριθ.Μελ.: 10/2015
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 32
Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης της 1ης ”αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας” και 1ης παράτασης της 2ης ”αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας” του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017) , κατά (15) δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες έκαστη, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου (με αναθεωρήσεις).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 33
Έγκριση της μελέτης του έργου ‘Κατασκευή ελαστικού τάπητα στα ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Αγγελοχωρίου & Νάουσας’ (Α.Μ.: 31/2017), έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 34
Έγκριση της μελέτης του έργου ‘Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Τ.Κ. Κοπανού & Ροδοχωρίου’ (Α.Μ.: 32/2017), έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 35
Έγκριση των μελετών  για τα έργα: α.«Βελτίωση οδού  πρόσβασης (τμήμα 1) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας», β.«Βελτίωση οδού  πρόσβασης (τμήμα 2) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας»,γ.«Βελτίωση οδού  πρόσβασης  σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Λευκαδίων (Λευκάδια-Στράντζα βιολογικός) »,δ.«Βελτίωση οδού  πρόσβασης  σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Λευκαδίων (‘Ράμνιστα’)» και ε.«Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Μαρίνας ( Αγρόκτημα  “Πολλά Νερά”) »
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 36
Τροποποίηση ή μη της με αρ.428/2016 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής
Εισηγητής: Δήμαρχος