Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 42, 2017)

σκώμμα (το)

λογ. {σκώμμ-ατος | -ατα, -των} λόγος περιπαικτικός, που εμπαίζει αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται.
ΣΥΝ.: κοροϊδία, αστεϊσμός
ΣΧΟΛ.: λ. Κοροϊδία
ΕΤΥΜ.: <αρχ. σκώμμα < σκώπτω (βλ.λ.)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1617