Κατηγορίες
πολιτική

Εμφάνιση Δ. Συρόπουλου στην πρώτη σειρά

Λίγο πιο … μπερδεμένο έγινε το τοπικό πολιτικό σκηνικό μετά από τον σημερινό εορτασμό στην Αλεξάνδρεια.

Από εκεί που ακόμη συζητούνταν αν ο Δημήτρης ο Συρόπουλος παραιτήθηκε τελικά και από πού (με εκείνη την σκληρή είναι η αλήθεια επιστολή του στην οποία χρησιμοποιούσε διάφορους χαρακτηρισμούς και δεν ξεκαθάριζε επακριβώς από που θα παραιτούνταν), ήρθε η σημερινή του εμφάνιση – και μάλιστα στην πρώτη σειρά – στην «πορεία» στην οδό Μακεδονομάχων δίπλα από συναδέλφους του συμβούλους και παραδίπλα από τον δήμαρχο και τον Ισ. Χαλκίδη και το θέμα μπερδεύτηκε ακόμη περισσότερο!

Μήπως μετά από δεύτερες σκέψεις και διάφορες συζητήσεις δεν υπάρχει παραίτηση; Πάντως η εμφάνιση στην πρώτη σειρά δίνει αφορμές για ερωτήσεις…