Κατηγορίες
αγορά Δήμος Αλεξάνδρειας

Δεν αναπροσαρμόζονται τα τέλη για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλεξάνδρειας για το 2018

Την μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης λαϊκών αγορών καθώς και την αναπροσαρμογή των τελών χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια για το οικονομικό έτος 2018 αποφάσισε με ομόφωνη απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά τη συνεδρίασή της τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες (Γκυρίνης Π., Δριστάς Στέφ., Τόκας Σ., Δελιόπουλος Στέφ., Βουλγαράκης Χ., Μοσχοπούλου Όλγα και Βενιόπουλος Κ.) αποφάσισαν ότι τα τέλη χρήσης των λαϊκών αγορών του Δήμου θα μείνουν ως έχουν και για το 2018 ενώ τα τέλη από εμποροπανήγυρεις, παζάρια αναπροσαρμόζονται ως εξής:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:

1) Σε 2,30 € για χώρο δύο (2) μέτρων
2) Σε 3,30 € για χώρο τριών (3) μέτρων
3) Σε 4,30 € για χώρο τεσσάρων (4) μέτρων
4) Σε 5,30 € για χώρο πέντε (5) μέτρων
5) Σε 6,30 € για χώρο έξι (6) μέτρων

Α) ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1) Ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, καντίνες και παγωτά εξ αυτ/των ψυγείων θα καταβάλουν 100,00 ευρώ κατά θέση.
2) Παραπήγματα εμπορικών καταστημάτων, παντός είδους υφασμάτων, υποδημάτων, υαλικών,ψιλικών, σιδηρικών εργαλείων κλπ. ειδών θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.
4) Πωλητές παιδικών παιγνιδιών, θα καταβάλουν 45,00 ευρώ κατά θέση.
5) Οι πωλητές βιβλίων θα καταβάλουν 30,00 ευρώ κατά θέση.
6) Λοταρίες, σκοπευτήρια και άλλα τυχερά παιχνίδια, θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.
7) Λούνα πάρκ θα καταβάλουν 200,00 ευρώ κατά θέση.

Β) ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
1) Ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, καντίνες και παγωτά εξ αυτ/των ψυγείων θα καταβάλουν 150,00
ευρώ κατά θέση.
2) Παραπήγματa εμπορικών καταστημάτων, παντός είδους υφασμάτων, υποδημάτων, υαλικών, ψιλικών, σιδηρικών εργαλείων κλπ. ειδών θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.
3) Πωλητές παιδικών παιγνιδιών, θα καταβάλουν 45,00 ευρώ κατά θέση.
4) Οι πωλητές βιβλίων θα καταβάλουν 30,00 ευρώ κατά θέση.
5) Λοταρίες, σκοπευτήρια και άλλα τυχερά παιχνίδια, θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.
6) Λούνα Πάρκ 300,00 ευρώ κατά θέση.

Γ)Τα τέλη ηλεκτροδότησης φωτισμού εμποροπανήγυρης Αγίας Κυριακής, καθορίζονται ως εξής:
α) Για κάθε ηλεκτρική λάμπα 20W τύπου LED τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 2,00 ευρώ.
β) Για τη σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο 6,00 ευρώ.
γ) Οι εκθέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οικονομικούς λαμπτήρες ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η παράβαση επιφέρει πρόστιμο 50,00 ευρώ ανά λαμπτήρα και άμεση αλλαγή του.
δ) Για ψυγεία οικιακής χρήσης 15,00 ευρώ, ψυγεία, καταψύκτες 25,00 ευρώ και επαγγελματικά ψυγεία 30,00 ευρώ εφάπαξ. Κάθε δαπάνη σε αξία υλικών για τη σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Όλες οι εργασίες σύνδεσης παροχών κλπ.
θα γίνουν αποκλειστικά και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου του Δήμου.

Δ) Τα τέλη ηλεκτροδότησης φωτισμού εμποροπανήγυρης Αλεξάνδρειας, καθορίζονται ως εξής:
α) Για κάθε ηλεκτρική λάμπα 20W τύπου LED τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 2,00 ευρώ.
β) Για τη σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο 6,00 ευρώ.
γ) Οι εκθέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οικονομικούς λαμπτήρες ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η παράβαση επιφέρει πρόστιμο 50,00 ευρώ ανά λαμπτήρα και άμεση αλλαγή του.
δ) Για ψυγεία οικιακής χρήσης 15,00 ευρώ, ψυγεία, καταψύκτες 25,00 ευρώ και επαγγελματικά ψυγεία 30,00 ευρώ εφάπαξ.
Κάθε δαπάνη σε αξία υλικών για τη σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Όλες οι εργασίες σύνδεσης παροχών κλπ. θα γίνουν αποκλειστικά και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου του Δήμου.

Ε) Όσοι εκ των εκθετών χρησιμοποιήσουν την ύδρευση και αποχέτευση θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό των 50,00 ευρώ.