Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ Ημαθίας

Από το Τοπικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Γνωστοποιούμε στα Μέλη μας ότι τη 18η Οκτωβρίου 2017, θα λάβει χώρα η Ετήσια Συνέλευση των Μελών του Παραρτήματός μας, από τη 19.00 ώρα (7 μμ), σε αίθουσα της ΛΑΦ Βεροίας.

Θα τελεσθεί αγιασμός για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Τοπικού Συμβουλίου, θα ακολουθήσει απολογισμός έργου του απελθόντος Συμβουλίου και προγραμματισμός του νέου, με καθορισμό και έγκριση των μελλοντικών ενεργειών που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, θα γίνει ενημέρωση σε οικονομικά θέματα, από Αξιωματικό Οικονομικού της Ι ΜΠ.


Σκοπός είναι η πλήρης και υπεύθυνη ενημέρωση όλων για την παρούσα και την προβλεπόμενη οικονομική και ασφαλιστική κατάσταση, η λήψη αποφάσεων για πιθανές πρωτοβουλίες του Παραρτήματος, πέραν του συνήθους βεληνεκούς, όπως και η καταγραφή απόψεων των Μελών για προώθησή τους.
Παρακαλούμε για την ενεργό παρουσία ΟΛΩΝ των Μελών μας.

Για το Τοπικό Συμβούλιο:
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος
Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας”