Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση από τα ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Διεύθυνση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ24β/Γ.Ποικ48112/1116/17-10-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 αρχίζει στις 26-10-2017 και λήγει στις 30-11-2017.

Η θεώρηση θα πραγματοποιείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων όπως και στα γραφεία των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η ισχύς των Δελτίων θα είναι μέχρι 31-12- 2017 και για όσο διάστημα του 2018 απαιτηθεί για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Περισσότερες πληροφορίες, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι θα τα βρουν ΕΔΩ, στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας.