Κατηγορίες
σχόλιο επικαιρότητας

Προχωρημένα μαθηματικά…

Αυτό το “δυναμικά μαθηματικά υποδείγματα” πρέπει να είναι πολύ ωραίο νταλαβέρι.

Μαθαίνεις προχώ μαθηματικά, όπως το 106 x 1= ένα και το αυτό;;;;