Κατηγορίες
ανακοινώσεις εργασία

Μια θέση εργασίας στα “Παιδιά της Άνοιξης” στην Αλεξάνδρεια

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣΟ Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία) θέση για την ειδικότητα Ψυχολόγου (Π.Ε.) που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης” στην Αλεξάνδρεια.

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  • Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  • Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  • Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου “Τα Παιδιά της Ανοιξης”, Ελ. Βενιζέλου 7 & Σταύρου Νιάρχου στην Αλεξάνδρεια (απέναντι από το Κέντρο Υγείας) από την Τρίτη 26/09/2017 έως την Παρασκευή 29/09/02017 και ώρες 09:00 έως 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23330 27212.

Για Τα Παιδιά Της Άνοιξης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
Διοικητική Δ/ντρια