Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ενημέρωση από την Π.Ε. Ημαθίας προς τους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ημαθίας ενημερώνει τους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 940/81279/26-07-2017 ΚΥΑ περί καθορισμού της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του Ν. 4056/2012.

Η άδεια διατήρησης αφορά κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες είχαν ιδρυθεί-κατασκευαστεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) πλησίον ή εντός κατοικημένων περιοχών κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012 ( 12-03-2012).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 04-12-2017.

Πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Μητροπόλεως 44, Βέροια , Αικατερίνη Τσίλη Γραφείο 3,τηλ. 2331350142 και Ανθούλα Χατζηπαναγιωτίδου γραφείο 8 , τηλ. 2331350147