Κατηγορίες
αιμοδοσία

Εθελοντική αιμοδοσία σε Χαρίεσσα και Τρίκαλα (στις 29/9 και 1/10)