Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην Αλεξάνδρεια την Κυριακή 1 Οκτωβρίου

Τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Αλεξάνδρεια την Κυριακή 1 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση θα υπάρξει διακοπή την Κυριακή 1η Οκτωβρίου, στη μισή πόλη από τις 08:00 έως και 08:30 καθώς και από 12:30 έως και 13:00 (το τμήμα προς τη Θεσσαλονίκη). Επίσης θα υπάρξει και μια ακόμη διακοπή από 14:00 έως 14:30 στα Εκκοκκιστήρια Κρουστάλη.

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.