Κατηγορίες
αγροτικά ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι αναρτήθηκαν την Τρίτη 5η Σεπτεμβρίου στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, στον 3ο όροφο, στη Μητροπόλεως 44 στη Βέροια, οι καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων και απορριπτόμενων». του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” (Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 214, Δράσης 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 – Καν.(ΕΚ) 1698/2005),) για το έτος εφαρμογής 2015.
Η ανάρτηση αφορά τις προσκλήσεις 4541/ 02-04-2012, 4539/ 02-04-2012 και 5597/11-03-2013

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ( έως 12-09-2017)

Πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Τσίλη, τηλ: 2331350142