Κατηγορίες
εργασία

218 άτομα θα προσλάβει η ΕΒΖ για το εργοστάσιο Πλατέος (η ανακοίνωση)

Ελληνική Βιομηχανία ΖάχαρηςΠροθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-08-2017 έως 21-08-2017

Στην πρόσληψη διακοσίων δέκα οκτώ (218) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ώστε να καλυφθούν οι εποχικές ή παροδικές ανάγκες του εργοστασίου Πλατέος θα προχωρήσει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε από ΕΔΩ τη σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα πάντα (υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμός ατόμων, απαιτούμενα – τυπικά και τυχόν πρόσθετα – προσόντα κλπ).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 14-08-2017 έως 21-08-2017.