Κατηγορίες
Οικονομία

112,4 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΣ σε Δήμους για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκαν σε Δήμους της χώρας από τον λογαριασμό που αυτό τηρεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων) συνολικά 112.405.591,44 ευρώ, με σκοπό την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους που αφορούν στους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο έτους 2017 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36 Α ́).

Όσον αφορά την Ημαθία ο Δήμος Βέροιας θα λάβει 1.213.108,00 ευρώ ενώ ο Δήμος Νάουσας 306.241,90 ευρώ.