Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαςΜε 24 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, στις 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017 (Σχετική η αριθμ. 305/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2017 (σχετική απόφαση αριθμ. 306/2017 Οικονομικής Επιτροπής) (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την  τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών  Προσώπων του, έτους 2017- 2η τροποποίηση. (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για επιστροφή διπλοτύπων είσπραξης (παραβόλων) σε κατ/χες που έχουν αιτηθεί  χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

5. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη του αρίθ. 30 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

6. Λήψη απόφασης για Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

7. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας “Η ΕΝΟΤΗΤΑ” για τη διεξαγωγή της 1ης Εμπορικής Έκθεσης (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας του πρώην Δημαρχείου Μελίκης για υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του Μελικιώτικου πανηγυριού 2017 στους συλλόγους:
α). Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων (Λ.Ο.Μ.Π.)
β). Μορφωτικό Αθλητικό Όμιλο Μελίκης ¨ ΦΙΛΙΠΠΟΣ¨
(Εισηγητής: Νικόλαος Σαρακατσιάνος)

9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του πεζόδρομου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” από 07/09/2017 έως 09/09/2017 για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

10. Λήψη απόφασης για: Την 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Μυοκτονία στα κτίρια του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας και στο κτίριο της Πολεοδομίας ». (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παρεμβάσεις – καθαρισμός σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών στη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών». (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών “Δήμος – ΝΕΤ – Δημοτέλεια και στην Υπηρεσία Ε-postirixis ». (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

15. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ» (A.M. 35/2009 πρώην ΤΥΔΚ) του πρώην ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (A.M. 34/2009 πρώην ΤΥΔΚ) του πρώην ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

18. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Επισκοπή. (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

19. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Ξεχασμένη. (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

20. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Καλοχώρι. (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

21. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη. (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

22. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη. (Εισηγητής:  Σωτήριος Τόκας)

23. Λήψη απόφασης για Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον ΚΑΤΣΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

24. Λήψη απόφασης για Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Καπαγιαννίδη  Παναγιώτη του Ηλία. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)