Κατηγορίες
Νάουσα

Πέντε άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Νάουσας

Δημαρχείο ΝάουσαςΣτην πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών προχωρά ο Δήμος Νάουσας.
Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 4 άτομα για την εκτέλεση των εργασιών στους χώρους πρασίνου του Δήμου Νάουσας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων καθώς και ένα άτομο (οδηγός απορριμματοφόρου) για την υπηρεσία καθαριότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο του Δήμου Νάουσας
ενώ μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 10/08/2017 μέχρι και 21/08/2017 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (Δ/νση: Δημαρχίας 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.