Κατηγορίες
ανακοινώσεις Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Ενημέρωση από τον Ε.Σ. Αλεξάνδρειας για τα POS

πληρωμή με κάρτα αγοράΑπό τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας γνωστοποιήθηκε το περιεχόμενο της νέας ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται η απόφαση σχετικά με τα POS και τα πρόστιμα για μη έγκαιρη προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ε.Σ.:
Αγαπητοί Συνάδελφοι,δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2881 Β΄) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 86437/2017 με την οποία επέρχεται τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 για την υποχρεωτική προμήθεια των POS, αναφορικά με την μείωση του διοικητικού προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την έγκαιρη προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας, από σήμερα, προκειμένου να επωφεληθεί της μείωσης του διοικητικού προστίμου (ύψους 1.500 ευρώ) που επιβάλλεται σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού, θα πρέπει να αποδείξει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας ή του ελέγχου, με αποδεικτικό έγγραφο, την χρήση του τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα και όχι μόνο την αγορά του, όπως προβλεπόταν στην45231/20-04-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Μία άλλη αλλαγή που επέρχεται, η οποία όμως δεν επηρεάζει ουσιαστικά σε τίποτα τους συναδέλφους μας, είναι ότι ο ορισμός του «καταναλωτή» γίνεται πιο περιφραστικά. Αποκαλείται πλέον «Πληρωτής ο οποίος ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα».
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.