Κατηγορίες
ανακοινώσεις

ΕΕΤΑΑ – voucher για το 2017/2018: άνοιξε η εφαρμογή με το “ερωτηματολόγιο εισόδου” για τους ωφελούμενους

Από τον Οργανισμό Προσχολική Αγωγή και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας γίνεται γνωστό ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε , μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων για τους ωφελούμενους «voucher» των Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ 2017 – 2018, άνοιξε την ειδική εφαρμογή για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εισόδου.

Οι ωφελούμενες μητέρες οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στην ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολόγιο Εισόδου», που υπάρχει στην κεντρική σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε από 25.08.2017 έως 05.09.2017 (με την εισαγωγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) και κατόπιν να προσκομίσουν τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή στο Νομικό Πρόσωπο, από 01.09.2017 στην δομή που είναι εγγεγραμμένο το παιδί.

Πρέπει να γίνει σαφές, ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ , δεν θα ενεργοποιείται η αξία τοποθέτησης «voucher» και όλη η διαδικασία που έχει προηγηθεί(υπογραφή σύμβασης και εξουσιοδότηση) θεωρείται άκυρη.