Κατηγορίες
ανακοινώσεις Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια: πρόσκληση για συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης

Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να υλοποιήσει, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας, στην πόλη της Αλεξάνδρειας, πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-30, έτους 2017.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν:

Α. οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας και οι οποίες έχουν καταβάλλει εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24%. Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ενός μόνο Δικαιούχου φορέα, στην προκειμένη περίπτωση με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας.


Β. και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα με την ιδιότητα των ανεξάρτητων καταρτιζομένων:
1) Όταν ο Δικαιούχος φορέας του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα.
2) Όταν οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν την συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν.
3) Όταν το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη. Απαραίτητη Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δίμηνη απασχόληση (50 ένσημα κατ΄ ελάχιστο) το έτος εγκυκλίου.

Ο κάθε εργαζόμενος, που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα πέντε (5,00) ευρώ ανά εκπαιδευτική ώρα και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Στo πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:
• Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας ο οποίος θα αναλάβει το πρόγραμμα κατάρτισης.
• καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)
• απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους
• το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης (άλλου φορέα ή του Ο.Α.Ε.Δ. ή του ΛΑΕΚ) για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκειά τους θα είναι τριάντα δύο (32) ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με :
Τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας
Νικ. Πλαστήρα 81, Αλεξάνδρεια
Τηλ: 2333025746, fax:2333053058, E-mail:es.alexandrias.en@gmail.com
ή
Το ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε Αλεξάνδρειας,
Νικ. Πλαστήρα 81 (2ος όροφος), Αλεξάνδρεια
Τηλ: 2333028010, fax: 2333053060, E-mail: alexandria@kaele.gr