Κατηγορίες
αγροτικά

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας (ΟΓΑ)

Από την Παρασκευή 7 Ιουλίου μέχρι και την Τρίτη 25 Ιουλίου θα διαρκέσει η υποβολή αιτήσεων στην Αγροτική Εστία τόσο για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού όσο και για τη χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου, δωρεάν βιβλίων, για τον εκδρομικό τουρισμό, για βοηθήματα και βραβεία σε πολύτεκνες μητέρες καθώς και αιτήσεις για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το 2017, οι δικαιούχοι ανά κατηγορία είναι:

1) 59.000 για τον Κοινωνικό Τουρισμό (55.000 για εξαήμερες διακοπές και 4.000 συνταξιούχοι θα πραγματοποιήσουν 6 ημέρες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού)

2) 12.500 για 4ήμερες εκδρομές

3) 66.000 για δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου

4) 175.000 για δωρεάν παροχή βιβλίων (η προμήθεια δωρεάν βιβλίων της επιλογής τους, γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους)

5) 1.300 πολύτεκνες μητέρες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων

6) 20.000 θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών.

Συνολικά δικαίωμα συμμετοχής έχουν περίπου 1,2 εκατομμύρια ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι και προστατευόμενα μέλη τους. Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν εφόσον είναι ενήμεροι και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στο μητρώο δικαιούχων των παροχών του 2017 περιλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους στον ΟΓΑ έως και το Α’ Εξάμηνο του 2016 ή έχουν ενεργές ρυθμίσεις γι αυτές.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, ακολουθεί κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία. Η κατανομή των δικαιούχων γίνεται αναλογικά σε όλους τους νομούς, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια (δεν συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι που δεν κληρώθηκαν πέρυσι και έκαναν χρήση δελτίων κατά την αναδιανομή από τα αδιάθετα). Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ ή μέσω των ΚΕΠ.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι πρέπει να προσέλθουν από την 1η Αυγούστου 2017 μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, για να παραλάβουν τα δελτία τους. Τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όλους τους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους.