Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 29, 2017)

Ντιρεκτίβα (η)

[χωρ. γεν. πληθ.] ελλην. κατεθυντήρια οδηγία οτιδήποτε εκδίδεται από πολιτική συνήθ. Αρχή και έχει τον χαρακτήρα οδηγίας ή εντολής: οι ~ της Ε.Ε. για τα αγροτικά προϊόντα. ΣΥΝ.: (μτφ) γραμμή.
ΕΤΥΜ.: μεταφορά του γαλλικού directive < λατ. directus “ευθύς”, μτχ τ. ρημ. dirigo “διευθύνω” (<di(s) – δια + rego “κυβερνώ, διοικώ”).

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β’ έκδοση, γ’ ανατύπωση 2006), σελίδα 1201