Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 27, 2017)

Επινεύω ρ. αμτβ. [αρχ.] [επίνευσα]

(λογ.) δείχνω τη συγκατάθεσή μου (σε κάτι) με κλίση της κεφαλής προς τα εμπρός
ΣΥΝ.: επιδοκιμάζω, εγκρίνω, κατανεύω

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 653