Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δεκαέξι εργαζόμενους στην καθαριότητα (για 2 μήνες) προσλαμβάνει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε η πρόσληψη δεξαέξι ατόμων – με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας έως δύο (2) μηνών.
Οι προσληφθέντες θα εργαστούν για στην αποκομιδή των απορριμμάτων για χρονικό διάστημα από 18 Ιουλίου έως και 18 Σεπτεμβρίου 2017, ως συνοδοί απορριμματοφόρων και ως οδηγοί (ο ένας εκ των προσληφθέντων).

Αναλυτικά, τόσο την απόφαση όσο και τον κατάλογο των προσληφθέντων μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ