Κατηγορίες
Οικονομία

Βγαίνουμε στις… αγορές!

Στις αγορές βγαίνει η χώρα μας, για πρώτη φορά μετά από το 2014, για να αντλήσει 3 έως 4 δις ευρώ.
Όπως αναφέρουν οι Financial Times οι Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, και Bank of America έχουν αναλάβει τα καθέκαστα για την έκδοση του ομολόγου.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ η έξοδος στις αγορές θα γίνει με επανέκδοση παλαιότερου τίτλου πενταετούς διάρκειας, που κανονικά εκπνέει το 2019, και με έκδοση νέων τίτλων που θα λήξουν το 2022.

Η ανταλλαγή των παλαιότερων τίτλων θα γίνει μόνον εάν οι νέοι τίτλοι δημοπρατηθούν με ικανοποιητικό επιτόκιο (στόχος είναι επιτόκιο μικρότερο από 4,95%) και εισρεύσει στα δημόσια ταμία ποσό που θα θεωρείται ικανοποιητικό.