Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Αρνητικά (κυρίως) σχολιάζεται η παραχώρηση χώρου στο ΠΠΚ

Ποικίλα σχόλια, κυρίως αρνητικά, έχει προκαλέσει η παραχώρηση (κατά πλειοψηφία και ενώ ήταν αρκετοί οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν ήταν παρόντες κατά τη συζήτηση του θέματος) μιας αίθουσας εντός του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αλεξάνδρειας στο Τοπικό Τμήμα Αλεξάνδρειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Τα σχόλια δεν σχετίζονται με τον φορέα που θα εγκατασταθεί στο χώρο – η προσφορά και η ιστορία του ΕΕΣ και του τμήματος Αλεξάνδρειας είναι δεδομένα και αναμφισβήτητα – αλλά έχουν να κάνουν με την παραχώρηση ως ενέργεια (αφού έως τη στιγμή εκείνη δεν είχε παραχωρηθεί κάποια αίθουσα σε κανέναν και στο κτήριο στεγαζόταν μόνο η Δημοτική Βιβλιοθήκη) καθώς και με την “παράβλεψη” της αρνητικής εισήγησης για το συγκεκριμένο θέμα που είχε κάνει και αποστείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Στο σκεπτικό της απόφασής του (που έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα) το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ανέφερε ότι “Κύριος σκοπός του εν λόγω κτιρίου, όπως αυτό προκύπτει και από την ονομασία του, αποτελεί η στέγαση των εκάστοτε πολιτιστικών δρώμενων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στο Δήμο, καθώς και η γενικότερη προαγωγή κάθε μορφής τέχνης. Επομένως, καθίσταται σαφές ότι η χρήση του χώρου στην οποία αποσκοπεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, δε συνάδει με την πρωταρχική λειτουργία του κτιρίου”.

Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αρ. 236 / 2017 απόφαση, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παραχώρηση (με τις ψήφους μόνο των 13 παρευρισκόμενων συμβούλων της πλειοψηφίας – εκ των 33 συμβούλων συνολικά – και κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου που ήταν θετική προς την παραχώρηση) για πέντε έτη αίθουσας που θα χρησιμοποιηθεί από τον ΕΕΣ – Τμήμα Αλεξάνδρειας για την εγκατάσταση γραφείου και χώρου εκπαίδευσης εθελοντών του Τοπικού Τμήματος.

Να σημειωθεί πως με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακλήθηκε προηγούμενη απόφαση του ίδιου οργάνου (η απόφαση 216/2007), με την οποία παραχωρούνταν χώρος εμβαδού 163 τ.μ. στο κτήριο της πρώην ΕΑΣ. Στο αίτημα του Τμήματος Αλεξάνδρειας του ΕΕΣ – το οποίο έγινε στις 30 Μαρτίου 2017 – για νέο χώρο αναφέρεται ότι ο χώρος στην πρώην ΕΑΣ δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω οικονομικού κόστους.